تاب ریلکسی سویینگ

سویینگ

رنگ بدنه: گردویی
رنگ پارچه: لویی 02 کرم، لویی 11 نارنجی، لویی 08 زیتونی، لویی 14 سبزآبی و یا به انتخاب شماعلت تخفیف: لک روی پایه تاب ناشی از گره چوب
مقدار تخفیف: 30%
قیمت: 17/640/000 تومان

مبل راحتی کرنل

کرنل

رنگ بدنه: گردویی
رنگ پارچه:لویی 29 آبیعلت تخفیف: پارچه ی لویی
مقدار تخفیف: 45%
قیمت: 8/470/000 تومان

مبل راحتی کرنل

کرنل

رنگ بدنه: گردویی
رنگ پارچه:لویی 8 زیتونیعلت تخفیف: پارچه ی لویی
مقدار تخفیف: 35%
قیمت: 10/010/000 تومان

میز بار ریمان

بار ریمان

رنگ بدنه: قهوه ای تیره
علت تخفیف: رنگ بدنه
مقدار تخفیف: 35%
قیمت: 10/270/000 تومان

برل ریمان

برل ریمان

رنگ بدنه: گردویی
علت تخفیف: رنگ بدنه، گردان
مقدار تخفیف: 35%
قیمت: 5/200/000 تومان

مبل راحتی برانکا دبل

برانکا دبل

رنگ بدنه: قهوه ای تیره
رنگ پارچه: لویی 23 زردعلت تخفیف: رنگ بدنه، رنگ پارچه
مقدار تخفیف: 35%
قیمت: 5/980/000 تومان

برانکا رست

برانکا رست

رنگ بدنه: سفارشی مشکی پوششی
رنگ پارچه: سفارشی سفید شیریعلت تخفیف: رنگ پوششی، نوع پارچه
مقدار تخفیف: 45%
قیمت: 2/250/000 تومان

برانکا رست

برانکا رست

رنگ بدنه: سفارشی مشکی پوششی
رنگ پارچه: زرد خردلیعلت تخفیف: رنگ پوششی، نوع پارچه
مقدار تخفیف: 45%
قیمت: 2/250/000 تومان
تعداد: 2 عدد

صندلی تک نفره برانکا سینگل

برانکا سینگل

رنگ بدنه: قهوه ای تیره
رنگ پارچه: لویی 14 سبزآبیعلت تخفیف: رنگ بدنه، نوع پارچه
مقدار تخفیف: 35%
قیمت: 4/220/000 تومان

صندلی تک نفره برانکا سینگل

برانکا سینگل

رنگ بدنه: مشکی پوششی
رنگ پارچه: سفارشی سفید شیریعلت تخفیف: رنگ بدنه، نوع پارچه
مقدار تخفیف: 45%
قیمت: 3/570/000 تومان

صندلی برانکا کانتر

برانکا کانتر

رنگ بدنه: قهوه ای تیره
رنگ پارچه: لویی 8 زیتونیعلت تخفیف: رنگ بدنه، نوع پارچه
مقدار تخفیف: 35%
قیمت: 2/530/000 تومان
تعداد: 2 عدد

صندلی برانکا کانتر

برانکا کانتر

رنگ بدنه: قهوه ای تیره
رنگ پارچه: لویی 2 کرمعلت تخفیف: رنگ بدنه، نوع پارچه
مقدار تخفیف: 35%
قیمت: 2/530/000 تومان
تعداد: 2 عدد

صندلی ناهار خوری برانکا داین

برانکا داین

رنگ بدنه: قهوه ای تیره
رنگ پارچه: لویی 15 طوسی روشنعلت تخفیف: طرح قدیم داین، رنگ بدنه، نوع پارچه
مقدار تخفیف: 35%
قیمت: 3/640/000 تومان
تعداد: 9 عدد

صندلی ناهار خوری برانکا داین

برانکا داین

رنگ بدنه: قهوه ای تیره
رنگ پارچه: لویی 02 کرمعلت تخفیف: طرح قدیم داین، رنگ بدنه، نوع پارچه
مقدار تخفیف: 35%
قیمت: 3/640/000 تومان

صندلی ناهار خوری داین

برانکا داین

رنگ بدنه: گردویی
رنگ پارچه: ملما 29 زردعلت تخفیف: طرح قدیم داین
مقدار تخفیف: 35%
قیمت: 3/640/000 تومان
تعداد: 2 عدد

صندلی برانکا کانتر پراپ

برانکا کانتر پراپ

رنگ بدنه: قهوه ای تیره
رنگ پارچه: لویی 8 زیتونیعلت تخفیف: طرح قدیم کانتر پراپ، نوع پارچه
مقدار تخفیف: 35%
قیمت: 4/030/000 تومان

صندلی برانکا کانتر پراپ

برانکا کانتر پراپ

رنگ بدنه: قهوه ای تیره
رنگ پارچه: لویی 2 کرمعلت تخفیف: طرح قدیم کانتر پراپ، نوع پارچه
مقدار تخفیف: 35%
قیمت: 4/030/000 تومان

صندلی برانکا کانتر پراپ

برانکا کانتر پراپ

رنگ بدنه: مشکی پوششی
رنگ پارچه: ملما 19علت تخفیف: مشکل استراکچر، رنگ پوششی، نوع پارچه
مقدار تخفیف: 50%
قیمت: 3/100/000 تومان

صندلی برانکا کانتر پراپ

برانکا کانتر پراپ

رنگ بدنه: مشکی پوششی
رنگ پارچه: ملما 19علت تخفیف: مشکل استراکچر، رنگ پوششی، نوع پارچه
مقدار تخفیف: 50%
قیمت: 3/100/000 تومان

صندلی برانکا کانتر پراپ

برانکا کانتر پراپ

رنگ بدنه: مشکی پوششی
رنگ پارچه: ملما 19علت تخفیف: مشکل استراکچر، رنگ پوششی، نوع پارچه
مقدار تخفیف: 35%
قیمت: 3/100/000 تومان

صندلی برانکا کانتر پراپ

برانکا کانتر پراپ

رنگ بدنه: مشکی پوششی
رنگ پارچه: ملما 19علت تخفیف: مشکل استراکچر، رنگ پوششی، نوع پارچه
مقدار تخفیف: 70%
قیمت: 1/860/000 تومان

جهت ثبت سفارش از محصولات اوتلت رای نو ایران از طریق دایرکت اینستاگرام یا ضمن تماس با شماره تلفن 09124678730 اقدام فرمایید.

اسکرول به بالا